Като администратор на данни събираме и обработваме някои лични данни, които ни предоставяте с посещението и/или регистрацията на нашия сайт.
Имате право по всяко време да редактирате, настройвате или поискате изтриване на Вашите данни. Моля, свържете се с нас, ако желаете изтриване на Вашите данни. Повече информация.
Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си, Вие приемате използването на "бисквитки". Повече информация

Условия за ползване

Условията се отнасят за използването на сайта ushnimarki.com ("Уебсайтът") собственост на Бентли фарм ООД и за всяка поръчка направена през уебсайта. Условията на ползване  се прилагат независимо от начина, по който се осъществява достъп до сайта, включително всякакви технологии или устройства, чрез които Бентли фарм ООД прави достъпен този сайт. Вие трябва да прочетете тези Условия за ползване внимателно, и ние ви препоръчваме да отпечатате и да съхранява копие за бъдещи справки. Осъществявайки достъп, браузване, използване, регистриране, или заявяване на поръчка през Уебсайта, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези Условия  за ползванев тяхната цялост. Ако не сте съгласни с тези  Условия за ползване в тяхната цялост, моля не използвайте този Уебсайт.


Всички правни съобщения на този сайт, които се отнасят за използването на интернет страницата, заедно с всички приложими законови правила и условия и нашата Политика за поверителност уреждат използването на този сайт.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ  НА ТОЗИ САЙТ

Можете да използвате този сайт за законни цели и не може да се използва по начин, който нарушава правата на някой друг или ограничава или възпрепятства ползването на Уебсайта от някой друг.

Вие не може без нашето предварително писмено съгласие да копирате, възпроизвеждате, публикувате или разпространявате по никакъв начин на уеб страници или материалите в сайта или елементи на компютърен код, съдържащи се в Уебсайта, освен единствено за
Bаша лична или вътрешна бизнес употреба. Нямате право да използвате съдържанието на сайта с каквато и да било търговски цели.

Възможно е да се копират материали единствено ако се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: Онлайн магазин за стоки за животновъдството ushnimarki.com” с линк http://ushnimarki.com

 

В електронния магазин ushnimarki.com на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност потребители на ushnimarki.com да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.

Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.


Коментари

Всички коментари, обратна връзка, предложения, въпроси, идеи, маркетингови идеи и всякакви други предложения, разкрити, внесени или предлагани на Бентли фарм ООД чрез Уебсайта
ushnimarki.com  или оповестени по друг начин стават и остават собственост на Бентли Фарм ООД, след подаването им. Коментарите трябва да отговарят на стандартите за съдържание, посочени в тези условия. Вие гарантирате, че притежавате или има правото да публикувате  информацията в коментарите и че Вашите коментари ще се съобразяват с тези стандарти и насоки.

 

Правила за публикуване на коментари

Коментари могат да се изпращат от лица над 18 години и  е необходимо да бъдат регистрирани потребители.


Моля, бъдете учтиви и пишете само на български език, използвайки кирилица.

Ако имате нужда от незабавна реакция от нас или имате коментар за нашите услуги, моля свържете се директно с нас за по-бърза реакция.

За да бъдат одобрени за публикуване, изпратените коментари не трябва да включват:

   - нецензурни думи, богохулство, злоба, расизъм, порнографски материали, дискриминационни коментари или съдържание, което може да се счита за тормоз, насилие или заплахи срещу личната безопасност или собствеността на другите.
  -  Коментари за други коментирали
    - забележки, в които се отправят криминални обвинения, лъжливи, клеветнически или подвеждащи твърдения
  -  материал, който предоставя лична информация за някого, включително и себе си, като например телефонни номера, пощенски адреси или номера на кредитни карти
   - спам или реклама
    - Имена на конкурентни доставчици или марки
   -  HTML код, скриптове или URL адреси.
    -

Бентли фарм ООД си запазва правото по свое усмотрение да не одобри за публикуване коментари или да ги премахне, или предприеме необходимите действия, ако сметне че не отговарят на описаните правила за публикуване на кометари.
Моля, уведомете ни, ако забележите някакви коментари, които не отговарят на нашите правила.

Точност на съдържание

До степента, позволена от приложимото право, Бентли фарм ООД се отказва от всякакви декларации и гаранции, преки или косвени, че съдържанието или информацията, изведени  в или върху сайта е точна, пълна, актуална и / или не нарушава правата на трети страна.

Мненията, изразени в генерирано от потребителите съдържание са становищата на тези потребители, и не представя вижданията, мненията, убеждения или стойностите на Бентли фрам ООД.

Щети на вашия компютър или друго устройство

Бентли фарм ООД  използва разумни усилия, за да гарантира, че този сайт е чист от вируси и друг злонамерен софтуер. Въпреки това, ние не можем да гарантираме, че използването на този сайт (включително всякакво съдържание на него, или всеки сайт, достъпен от него), няма да доведе до увреждане на вашия компютър или друго устройство. Ваша е отговорността да  гарантирате, че имате необходимото оборудване (включително антивирусен софтуер), за да използвате Уебсайта безопасно и да се отсее нещо, което може да повреди или да навреди на вашия компютър или друго устройство. Освен когато приложимото право го изисква Бентли фарм ООД не носи отговорност за всяка загуба или повреда в резултат на вируси или друг вреден софтуер,  в случай че имат достъп от или чрез Уебсайта.

Пароли / Сигурност на акаунт

Вие сте отговорни за поддържането на поверителността на вашата парола и акаунт и всички дейности, които се извършват с вашия акаунт. Бентли Фарм ООД не носи отговорност  пред никого за всяка загуба или щета, която може да възникне в резултат на пробив в защитите на Вашата парола или акаунт.

Изключения  от разпоредбите в Условията за ползване се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване е незаконна, невалидна или неизпълнима тогава тази разпоредба се разглежда поотделно и не се отразява на валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Условията за ползване не ограничават или изключват приложимото законодателство.

Други юридически указания

Възможно е да има юридически указания върху други части на този уебсайт, които се отнасят за използването на уебсайта, всички от които, заедно с тези Условия за ползване регламентират използването на този Уебсайт.

Договор

Тези Условия за ползване са част от Общите условия и условията по договора между Вас и Бентли Фарм ООД само в качеството му на собственик на ushnimarki.com и имат предимство пред всички норми и всички предходни срокове, условия, гаранции и / или представителства в най-пълна степен, позволена от закона.

Право, подсъдност и език

Всеки въпрос, който възниква от използването на този уебсайт (включително всеки договор, сключен между вас и Бентли фрам ООД чрез Уебсайта) се урежда от законите на РБългария и е предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата на РБългария. Всички договори се сключват на български език.

Промени в Условията за ползване

Бентли фарм ООД си запазва правото да променя и актуализира Условията за ползване на този Уебсайт.  Препоръчваме да посещавате тази страница редовно. Като продължавате да получавате достъп, разглеждате и използвате този сайт ще се смята, че сте съгласни с промените и актуализациите на Условията за ползване.